Muntlig förhandling om återbetalning av FFC:s utbildningsstiftelses statsbidrag

Publicerad 7.5.2012

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) håller muntlig förhandling i ett mål som gäller återbetalning av FFC:s utbildningsstiftelses statsbidrag. Förhandlingen hålls i HFD:s stora plenisal, adress Fabiansgatan 15 onsdagen 9.5.2010 med början kl. 10.

FFC:s utbildningsstiftelse har överklagat undervisnings- och kulturministeriets beslut 9.12.2010 (dnr 118/2008). Enligt beslutet har FFC:s utbildningsstiftelses institut i Kiljava under åren 2002–2006 i sin verksamhet brutit mot lagstiftningen om fritt bildningsarbete. Ministeriet yrkar att stiftelsen ska betala tillbaka sammanlagt över en miljon euro i grundlöst utbetalda statsandelar.

Domstolen håller muntlig förhandling för att få utredning om hur distansundervisning ordnats samt vilka anvisningar undervisningsförvaltningsmyndigheterna har gett för denna undervisning. Vid handläggningen kommer man också att reda ut andra sådana omständigheter i anslutning till räknandet av studerandeveckor som kommit fram vid granskningen av verksamheten och som utbildningsstiftelsen har ansett att inte noterats korrekt.

Till den muntliga förhandlingen har kallats FFC:s utbildningsstiftelse samt företrädare för undervisnings- och kulturministeriet. Vid handläggningen kommer flera vittnen att höras.

Fotografering är tillåten i början av den muntliga förhandlingen.

Domstolens ledamöter ger inte intervjuer eller andra uttalanden i samband med den muntliga förhandlingen.

Högsta förvaltningsdomstolen ger sitt beslut i saken vid en tidpunkt som kommer att meddelas senare.

Handlingarna i målet finns hos högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, adress Fabiansgatan 15, där det under tjänstetid är möjligt att ta del av dem vid överenskommen tidpunkt. Kopior av handlingarna kan beställas på registratorskontoret.

Ytterligare information ger:
Chefen för kommunikationerna Teuvo Arolainen, 029 56 40206, 050 3411 347
Justitiesekreterare Marja Leena Kemppainen, 029 56 40350