2013

september
25.9.2013
»

Högsta förvaltningsdomstolen har gjort en framställning till statsrådet om att barnskyddslagen ska ändras. I framställningen föreslås att beslut som gäller omhändertagande och placering av barn i vård utom hemmet samt vissa andra avgöranden som inverkar på barnets förhållanden ska få överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen endast om denna domstol beviljar besvärstillstånd.

juli
10.7.2013
»

Högsta förvaltningsdomstolen presenteras vid debattillfällen inom ramen för Finlandsarenan som arrangeras i samband med festivalen Pori Jazz.

maj
14.5.2013
»

Enligt högsta förvaltningsdomstolen (HFD) är det garantiavtal som Finland och Grekland ingick i februari 2012 offentligt med undantag av de uppgifter som identifierar bankerna.

8.5.2013
»

Jalasjärvi kommun ska till undervisnings- och kulturministeriet återbetala nästan 35 miljoner euro i grundlöst mottagna statsandelar. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avslog i dag kommunens besvär över ministeriets beslut att återkräva pengarna.

mars
14.3.2013
»

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avslagit eller utan prövning avvisat alla de besvär som anförts över landskapsplanen för Satakunta. Ändringssökandena var sammanlagt sju, bland dem stadsstyrelserna i Raumo och Björneborg samt MTK Satakunta ry och Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi ry.

13.3.2013
»

I samtliga förvaltningsdomstolar minskade antalet ärenden år 2012. Även handläggningstiderna förkortades, utom i högsta förvaltningsdomstolen och försäkringsdomstolen. Samtliga förvaltningsdomstolar effektiverade även sin resursanvändning.

februari
12.2.2013
»

Från ingången av 2013 publicerar högsta förvaltningsdomstolens sina årsboksavgöranden endast i elektronisk form. Detta innebär att högsta förvaltningsdomstolen fortsätter att fullgöra sin skyldighet att som högsta domstol informera om sina avgöranden i syfte att slå vakt om en enhetlig rättsskipning, men gör det på ett modernt och praktiskt sätt.

januari
31.1.2013
»

Republikens president har 31.1.2013 till högsta förvaltningsdomstolen (HFD) utnämnt sex miljösakkunnigråd och tre överingenjörsråd, som vid sidan av de lagfarna ledamöterna deltar i avgörandet av vissa mål. Sakkunnigledamöternas mandatperiod är högst fyra år.

Publicerad 20.1.2015