HFD får nio sakkunnigledamöter

Publicerad 31.1.2013

Republikens president har 31.1.2013 till högsta förvaltningsdomstolen (HFD) utnämnt sex miljösakkunnigråd och tre överingenjörsråd, som vid sidan av de lagfarna ledamöterna deltar i avgörandet av vissa mål. Sakkunnigledamöternas mandatperiod är högst fyra år.

Till miljösakkunningråd utnämndes filosofie doktor, professor Mikael Philip Hildén och agronomie- och forstdoktor, direktör Seppo Juhani Rekolainen för tiden 1.2.2013–31.1.2017, tekonologie doktor, forskningschef Juha Kalervo Kaila för tiden 1.8.2013–31.8.2016 samt filosofie doktor, professor Timo Antero Kairesalo, teknologie doktor, temaområdeschef, docent Rauno Johannes Pääkkönen och filosofie doktor, specialforskare, tf. enhetschef Taina Hannele Nystén för tiden 1.7.2013–31.7.2017.

Till överingenjörsråd utnämndes teknologie doktor, forskarprofessor, docent Kenneth Gösta Holmberg för tiden 1.9.2013–31.5.2017 och teknologie doktor, professor, docent Raimo Erik Sepponen och teknologie doktor, professor Petri Olavi Kuosmanen för tiden 1.2.2013–31.1.2017.

Uppdraget som miljösakkunnigråd söktes av elva och uppdraget som överingenjörsråd av fyra personer.

Av de utnämnda har Kaila, Kairesalo och Pääkkönen varit sakkunnigledamöter i bisyssla vid högsta förvaltningsdomstolen från 2009 och Hildén från 2005. Holmberg har varit sakkunningledamot vid högsta förvaltningsdomstolen från 2003 och Sepponen från 2005.

Tilläggsinformation ger:
Chefen för kommunikationerna Teuvo Arolainen, 029 5640 206, 050 3411 347