Besvären till förvaltningsdomstolarna ökade med 1 000 mellan 2012 och 2013

Publicerad 10.3.2014  Uppdaterad 13.3.2014

Social- och hälsovården, utlänningsärenden och skatter sysselsätter förvaltningsdomstolarna. Enligt förvaltningsdomstolarnas gemensamma verksamhetsberättelse gällde en tredjedel av ärendena social- och hälsovården. Utlänningsärendena stod för en knapp femtedel och skatteärendena för något över tio procent.

Förvaltningsdomstolarnas verksamhet påverkades även kraftigt av den pågående strukturreformen inom denna sektor. I marknadsdomstolen ökade antalet ärenden och personalstyrkan när IPR-ärendena koncentrerades till marknadsdomstolen. Enligt verksamhetsberättelsen fick de regionala förvaltningsdomstolarna, marknadsdomstolen, försäkringsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen sammanlagt nästan 32 500 ärenden under året och avgjorde under samma tid över 31 000 ärenden.

- Största delen av de ärenden som kommer till förvaltningsdomstolarna är sådana där enskilda personer söker ändring i ett myndighetsbeslut, men ofta har besluten också en bredare betydelse för samhället och förvaltningsmyndigheternas praxis, berättar Ann-Mari Pitkäranta, kanslichef i högsta förvaltningsdomstolen.

Ändring i de regionala förvaltningsdomstolarnas beslut söks i ungefär samma utsträckning som tidigare. Årligen överklagas ungefär tjugo procent av avgörandena hos högsta förvaltningsdomstolen, som under det gångna året i över 90 procent av fallen fastställde den regionala förvaltningsdomstolens avgörande.

Effektiviteten har inte påverkats

Enligt verksamhetsberättelsen har personalstyrkan i rättskipningen kontinuerligt minskat, vilket även har inneburit färre avgjorda ärenden per år.

- Handläggningstiderna har långsamt ökat en aning, men vi har ändå lyckats undvika egentliga anhopningar av ärenden, säger Ann-Mari Pitkäranta.

Förvaltningsdomstolarna använde sina resurser på ett ekonomiskt sätt under året och verksamheten gav också goda resultat. Bland annat nådde nästan alla förvaltningsdomstolar sina målsatta handläggningstider.

Förvaltningsdomstolarnas verksamhetsutgifter utgör endast 0,1 procent av statsbudgetens slutsumma, eller mindre än 60 miljoner euro. Summan täcker både högsta förvaltningsdomstolens, de regionala förvaltningsdomstolarnas, marknadsdomstolens och försäkringsdomstolens verksamhetsutgifter. Som jämförelse kan nämnas att i statsbudgeten för privata rättsbiträden har reserverats drygt 45 miljoner euro.

Tilläggsuppgifter:

Kanslichef Ann-Mari Pitkäranta, 029 56 40 209

Kommunikationschef Päivi Musakka, 029 56 40206, 050 3411 34

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2013 (pdf, 1.32 Mt)
(översätts senare till svenska)