Högsta förvaltningsdomstolens sigill blir elektroniskt

Publicerad 12.3.2014

Högsta förvaltningsdomstolens övergår stegvis till att i sina beslut använda ett elektroniskt framtaget bildsigill. Tidigare klistrades ett papperssigill in i ändringssökandenas exemplar av beslutet.

I högsta förvaltningsdomstolen har man sett över de olika skedena i kansliarbetet om lagt om vissa arbetsmoment som hänför sig till uppsättningen och expedieringen av besluten. Som ett led i dessa reformer fogas bildsigillet härefter elektroniskt till beslutshandlingen.

- Reformen underlättar avdelningssekreterarnas arbete och expedieringen av beslutet sker snabbare, berättar ansvariga avdelningssekreteraren Päivi Koivurova från HFD.

I framtiden kommer det också att bli vanligare att högsta förvaltningsdomstolen sänder ut sina beslut per e-post. Från mitten av mars sänds till exempel alla beslut till skatteförvaltningen med elektronisk förbindelse.

Ytterligare information ger:

ansvariga avdelningssekreteraren
Päivi Koivurova, 050 556 1210

kommunikationschef
Päivi Musakka, 050 341 1347