Preparat för att somna lättare skulle betraktas som läkemedel

Publicerad 24.4.2014

Högsta förvaltningsdomstolen godkänner med två färska avgöranden att två preparat som underlättar insomnande, Unihiekka Valeriana och Sininen Uni Jet Lag, klassificeras som läkemedel. Preparaten får inte saluföras som kosttillskott.

Företagen som marknadsfört preparaten ville att Fimeas (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet) beslut från år 2011 skulle upphävas.

Fimea hade då fastställt att preparaten är läkemedel och att marknadsföring av dem förutsätter försäljningstillstånd för läkemedel. Unihiekka Valeriana innehåller rotextrakt av valeriana och Sininen Uni Jet Lag melatonin.

Preparaten är enligt ändringssökandena trygga att använda och deras verkan är typisk för kosttillskott. Den föreskrivna dosen har inte så stark inverkan på mänskans livsfunktioner att det skulle vara befogat att betrakta preparaten som läkemedel.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg det inte heller befogat att begära förhandsavgörande av unionens domstol. Av läkemedel kan krävas försäljningstillstånd. Enligt stadgad rättspraxis kan detta inte anses utgöra förbjuden begränsning av handeln mellan medlemsstaterna.


Tilläggsuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef, 050 341 1347