Samhällets utveckling och förändringar återspeglas direkt i HFD:s arbete

Publicerad 24.7.2014  Uppdaterad 25.7.2014
De ärenden som behandlas i högsta förvaltningsdomstolen utgör ett tvärsnitt av det finska samhället och dess atmosfär. Arbetsmängden ökar och fram till utgången av juni 2014 har domstolen registrerat över 100 flera nya ärenden än under det första halvåret 2013.

Arbetsdryga och invecklade ärenden har under den senaste halvårsperioden varit bland annat ärenden som hänför sig till byggande, besvär över generalplaner och landskapsplaner, samt besvär som gäller gruvdrift och företagens interna prissättning. Även de besvär som hänför sig till vindkraft och miljötillstånd för torvproduktion har ökat i antal.

Kvantitativt är det dock utlänningsärendena som mera än några andra sysselsätter högsta förvaltningsdomstolen. Dessa ärenden utgjorde en fjärdedel av ärendemassan.

Besvärsärendena ökar stadigt i antal

Under 2013 avgjorde högsta förvaltningsdomstolen sammanlagt över 4 300 besvär. Under 2014 har domstolen fram till utgången av juni fått in över 2 200 nya ärenden, det vill säga över 100 flera än under det första halvåret 2013. Även utlänningsärendena var nästan 70 flera.

- Förändringar i samhället och samhällsutvecklingen återspeglar sig direkt hos oss. Som exempel kan jag nämna att den störtflod av besvär som gäller omhändertagande av barn och placering av barn i vård utom hemmet som tog sin början under fjolåret bara tycks öka i styrka, berättar högsta förvaltningsdomstolens kanslichef Ann-Mari Pitkäranta.

Under 2013 registrerades cirka 200 nya besvärsärenden i denna kategori, men under det första halvåret 2014 har vi redan fått in över 100.

-Ett tjugotal domare och ett fyrtiotal föredragande handlägger årligen ett väldigt antal ärenden. Ärendena och besvären utgör en provkarta på hela samhället, från företagens interna prissättning över övrig beskattning samt renskötsel till bland annat många olika sociala förmåner, berättar Ann-Mari Pitkäranta.

Myndigheterna fattar årligen uppskattningsvis 20–30 miljoner överklagbara beslut, som inte överklagas. Hos förvaltningsdomstolarna, som är den första instansen, överklagas årligen cirka 30 000 ärenden, och cirka 4 000 går årligen vidare till högsta förvaltningsdomstolen.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, chef för kommunikationstjänsten, 050 341 1347