Ändamålsenligt att utveckla arbetsfördelningen mellan HFD och Ålands förvaltningsdomstol

Publicerad 2.10.2014

I sitt tal vid Ålands förvaltningsdomstols 20-årsjubileum 2.10.2014 i Mariehamn uttryckte HFD:s president Pekka Vihervuori sitt stöd för planerna att vidareutveckla arbetsfördelningen mellan högsta förvaltningsdomstolen och Ålands förvaltningsdomstol.

Om planerna förverkligas, kommer man att se över bestämmelserna om besvärsinstans när ändring söks i Ålands landskapsregerings beslut, så att högsta förvaltningsdomstolen därefter endast i undantagsfall är första och enda besvärsinstans i ett förvaltningsärende. Detta skulle också rent allmänt motsvara de aktuella mål som man har för att utveckla kanalerna för sökande av ändring samt högsta förvaltningsdomstolens ställning.

Självstyrelselagen för Åland är som bäst föremål för reform.

Kontakt:

Päivi Musakka, kommunikationschef, 050 341 1347