Högsta förvaltningsdomstolen: Skäl att fortsätta beredningen av lagen om domstolsavgifter

Publicerad 17.3.2015

I egenskap av högsta utövare av domsrätt i förvaltningsmål anser högsta förvaltningsdomstolen att den nivå på rättegångsavgifter som en arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår i sitt förslag till lag om domstolsavgifter inte förefaller äventyra medborgarnas rättsskydd, åtminstone inte i förvaltningsmål.

Högsta förvaltningsdomstolen har inget att anmärka med anledning av den föreslagna nivån på avgifterna.

I sin behandling av förslaget har högsta förvaltningsdomstolen dock på flera punkter efterlyst garantier för att nya problem eller tilläggsarbete inte uppstår. Högsta förvaltningsdomstolen föreslår i sitt utlåtande att beredningen av lagförslaget ska fortsätta.

Kontaktinformation:
Kanslichef Päivi Pietarinen
Kommunikationschef Päivi Musakka, tel. 050 341 1347