Högsta förvaltningsdomstolen: Rättsskyddet är viktigare än att bygga förvaltningskonstruktioner

Publicerad 12.3.2015

Högsta förvaltningsdomstolen kritiserar en av justitieministeriet publicerad utredning, i vilken ministeriet har bedömt möjligheterna att inrätta ett domstolsverk. Enligt domstolens enhälliga uppfattning skulle förslaget medföra ökade kostnader och ökad byråkrati och ska inte föras vidare. Medborgarnas rättsskydd försämras om man under ekonomiskt kärva tider använder samhällets medel till att inrätta en ny förvaltningsmyndighet. Nu borde man ta medborgarnas och företagens rättsskydd på allvar och se till att domstolarna har tillräckliga resurser för sin primära uppgift, nämligen att så snabbt som möjligt behandla och avgöra sina ärenden.

- Under tider som dessa skulle man inte tro att någon har råd med nya osäkra projekt, som innebär att nödvändiga och redan nu allt knappare resurser skulle användas för annat än rättsskyddsskapande verksamhet, säger högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori.

Reformer av domstolarnas verksamhet borde alltid utgå från en strävan att förbättra medborgarnas rättsskydd. Förvaltningsdomstolarna har också en viktig uppgift genom att de fungerar som garanti för att förvaltningen är lagenlig, vilket i sin tur stärker näringslivets och företagens verksamhetsvillkor och Finlands konkurrenskraft.

Högsta förvaltningsdomstolen handlägger och avgör årligen cirka fyratusen besvär och ansökningar om besvärstillstånd, vilka huvudsakligen gäller beslut av regionala förvaltningsdomstolar eller marknadsdomstolen. Dessutom överklagas bland annat beslut av statsrådet direkt hos högsta förvaltningsdomstolen.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef, 050 341 1347

Tillbaka till början |