Syneförrättningar stöder beslutsprocessen i HFD

Publicerad 19.2.2016

När ett ärende är viktigt från samhällssynpunkt, kulturell synpunkt eller naturvårdssynpunkt, håller högsta förvaltningsdomstolen vid behov syn. På detta sätt kan domstolens ledamöter själva på ort och ställe göra bedömningar och iakttagelser om till exempel landskapet, naturförekomster eller byggnader. Avsikten är att domstolen ska få en så fullständig uppfattning om saken som möjligt till grund för sitt beslut. Annars är handläggningen i högsta förvaltningsdomstolen huvudsakligen skriftlig.

Det är inte ofta som högsta förvaltningsdomstolen förrättar syn. I fjol hölls två – en i Taivalkoski och en i Hagnäs i Helsingfors.

- Beslutet att förrätta syn kan grunda sig till exempel på att det skriftliga materialet ger intrycket att det finns stora möjligheter till olika tolkningar i saken. En syn är inte en muntlig handläggning, men under den kan parterna för domstolens ledamöter påpeka sådant som de anser vara viktigt, berättar förvaltningsrådet Kari Kuusiniemi.

Hos högsta förvaltningsdomstolen registreras årligen cirka fyratusen nya ärenden, lika många är hela tiden under arbete och årligen ger domstolen också lika många beslut, det vill säga cirka fyratusen.

- Vi håller syn bara sällan och främst när det enligt vår uppfattning finns behov att komplettera det skriftliga materialet med noggrannare information. I jämförelse med skriftlig handläggning kräver en syn mycket arbetstid. Med det antal ärenden som HFD har att avgöra kan vi inte förrätta syn särskilt många gånger per år.

Kuusiniemi betonar att efter att synen avslutats avgörs ärendet vid en session i domstolen, alltså inte på platsen för synen. När ärendet avgörs finns också allt det skriftliga materialet till hands som grund för beslutsfattandet. Syn är ett medel som används för att avgörandet alltid ska bli det rätta.

HFD förrättar syn 16.2.2016 i Västra hamnen i Hangö för att bedöma skyddsvärdet hos Engelska magasinet.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef, 050 341 1347

Tillbaka till början |