HFD förrättar syn i Tavastkyro

Publicerad 28.4.2016

Högsta förvaltningsdomstolen förrättar syn när en sådan behövs för utredningen av ett ärende som är anhängigt i domstolen.

Syftet med den syn som domstolen i dag förrättar i Lemakkala i Tavastkyro är att domstolens ledamöter genom iakttagelser på platsen ska få utredning i synnerhet om huruvida en vacker landskapsbild fördärvas eller betydande skönhetsvärden hos naturen eller speciella naturförekomster förstörs om sten får tas på platsen. Genom dessa iakttagelser hoppas man få en så fullständig uppfattning som möjligt om saken till stöd för avgörandet.

- En syn är inte en muntlig förhandling, men under synen kan parterna för domstolens ledamöter påpeka sådant som de anser vara viktigt, berättar förvaltningsrådet Kari Kuusiniemi.

Annars är handläggningen i högsta förvaltningsdomstolen huvudsakligen skriftlig. Hos domstolen registreras årligen cirka fyratusen nya ärenden, ett lika stort antal är hela tiden under handläggning och årligen avgörs också cirka fyratusen ärenden.

- Vi håller syn bara sällan och främst när det behövs för utredningen av ett ärende. En syn är mycket mera tidskrävande än skriftlig handläggning. Med det antal ärenden som HFD har att avgöra kan vi inte förrätta syn särskilt många gånger per år.

Efter synen avgörs ärendet vid en session i högsta förvaltningsdomstolen.

Ytterligare information ger:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef , tel. 050 308 7574

Tillbaka till början |