HFD kritiserar ett förslag till förordning där skyddsavståndet för stenbrott skulle minskas

Publicerad 8.3.2017

Högsta förvaltningsdomstolen anser att en möjlighet att minska nuvarande skyddsavstånd innebär en eventuell försämring av skyddet för grannskapet, även om det kan vara befogat att frångå en schematisk reglering av skyddsavstånden i vissa fall.

Den föreslagna ändringen som innebär ett nytt 4 mom. i förordningens 3 § skulle också innebära att stenbrott kunde placeras närmare än 300 meter från den plats som exponeras. HFD anser att den bild av verksamhetens olägenheter som beskrivs i motiveringspromemorian kanske inte helt motsvarar verkligheten och att de störningar verksamheten medför inte borde förringas i promemorian.

Kontaktuppgifter:
Jaana Lappalainen, informationschef, 050 308 7574, jaana.lappalainen[at]oikeus.fi

Tillbaka till början |