HFD:s årsberättelse 2016 har publicerats

Publicerad 15.3.2017

Högsta förvaltningsdomstolens årsberättelse innehåller ett sammandrag av de ärenden som år 2016 var juridiskt mest betydelsefulla och som fått mest offentlighet.

Den idag publicerade årsberättelsen belyser bland annat de europeiska domstolarnas rättspraxis som en del av handläggningen av utlänningsärenden i högsta förvaltningsdomstolen. Vidare behandlas i årsberättelsen det omfattande beslut som högsta förvaltningsdomstolen gav i slutet av 2016 som gällde Valios missbruk av sin dominerande marknadsposition. I årsberättelsen ingår också en redogörelse över handläggningen av besvär som gäller vindkraft och med hjälp av statistik presenteras de ärendekategorier som högsta förvaltningsdomstolen behandlar samt avgörandenas slutresultat.

Antalet inkomna ärenden har ökat varje år i högsta förvaltningsdomstolen. År 2016 avgjordes ett rekordantal ärenden, sammanlagt nästan 5 400. De största ärendekategorierna var utlänningsärenden, social- och hälsovårdsärenden, miljö och byggande samt skatteärenden.

Kontaktuppgifter:
Jaana Lappalainen, informationschef, 050 308 7574

Tillbaka till början |