Leena Romppainen justitieråd för viss tid i högsta förvaltningsdomstolen

Publicerad 24.3.2017

Republikens president har idag utnämnt advokat, Senior Counsel, JK, VH, Leena Annikki Romppainen till justitieråd i högsta förvaltningsdomstolen för tiden 15.5.2017 – 30.4.2018.

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574, jaana.lappalainen(at)oikeus.fi

Tillbaka till början |