Europeiska unionens domstol besöker högsta förvaltningsdomstolen

Publicerad 22.5.2017

Det officiella besöket är en del av samarbetet mellan EU-domstolen och unionens medlemsländer och de nationella domstolarna. Som värdar för besöket står förutom högsta förvaltningsdomstolen och högsta domstolen även utrikesministeriet och justitieministeriet.

Europeiska unionens domstol gör ett officiellt besök till Finland 21.-24.5.2017.

EU-domstolens medlemmar håller i samband med besöket ett arbetsseminarium med högsta förvaltningsdomstolens och högsta domstolens medlemmar. På seminariet hörs anföranden om bland annat konkurrensrätt och förfarandet gällande begäran om förhandsavgörande.

På onsdag 24.5. kl 9.30 – 11.00 ordnas i högsta förvaltningsdomstolens stora sessionssal ett seminarium. Seminariets tema är The Principle of Mutual Recognition: Recent Developments.

Det officiella besöket är en del av samarbetet mellan EU-domstolen och unionens medlemsländer och de nationella domstolarna. Som värdar för besöket står förutom högsta förvaltningsdomstolen och högsta domstolen även utrikesministeriet och justitieministeriet.

I besöket deltar president Koen Lenaerts samt domare och generaladvokater från EU-domstolen. EU-domstolen besökte Finland senast år 2006.

Ytterligare information:
Justitieråd Niilo Jääskinen (högsta förvaltningsdomstolen), niilo.jaaskinen(at)oikeus.fi
Justitieråd Tuula Pynnä (högsta domstolen), tuula.pynna(at)oikeus.fi