Utnämningar till högsta förvaltningsdomstolen

Publicerad 30.5.2017

Republikens president har utnämnt miljösakkunnigråd och överingenjörsråd till högsta förvaltningsdomstolen.

Till miljösakkunnigråd har utnämnts professor, Tekn.dr. Olli Pekka Dahl 1.8.2017-31.7.2022, grundvattensakkunning, PhD Anna-Liisa Kivimäki 1.8.2017-31.7.2022, gruppchef, FT Kirsi Maria Kostamo 1.8.2017-31.7.2022 och tekn.dr. Rauno Johannes Pääkkönen 1.8.2017-31.10.2019.

Till överingenjörsård har utnämnts professor, dekanus, FD, tekn.dr. Jyri Kalervo Hämäläinen 1.8.2017-31.7.2022, professor, institutionschef, DI, tekn. lic., tekn.dr. Jukka Veli Seppälä 1.8.2017-31.7.2022 och professor, DI, tekn.lic., tekn.dr. Kari Martti Juhani Tammi 1.8.2017-31.7.2022.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi