Tysklands författningsdomstol besöker HFD och HD

Publicerad 24.7.2017

En delegation ledd av presidenten i Tysklands författningsdomstol, professor Andeas Vosskuhle, besöker 26. -28. juli de högsta domstolarna i Finland, högsta domstolen (HD) och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Under besöket diskuteras frågor som gäller Finlands och Tysklands lagstiftning och rättspraxis i anslutning till bland annat grundlagskontroll och principen om ömsesidigt erkännande mellan medlemsstaterna.

Tilläggsinformation:
Kanslichef Toni Kaarresalo (HFD), tel. 029 56 40209, toni.kaarresalo(at)oikeus.fi
Kommunikationschef Päivi Musakka (HFD), tel. 050 341 1347, paivi.musakka(at)oikeus.fi