Knut och Alice Wallenbergs stiftelse delade ut nordiskt pris för juridisk litteratur

Publicerad 24.8.2017

Vid en ceremoni den 24 augusti 2017 i samband med öppnandet av det fyrtioförsta nordiska juristmötet i Helsingfors utdelade Finlands Högsta domstols tidigare ordförande Leif Sevón Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser till professor Mads Bryde Andersen

Vid en ceremoni den 24 augusti 2017 i samband med öppnandet av det fyrtioförsta nordiska juristmötet i Helsingfors utdelade Finlands Högsta domstols tidigare ordförande Leif Sevón Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser till professor Mads Bryde Andersen, Köpenhamn med motiveringen:

För ett omfattande och högklassigt författarskap inom skilda rättsområden och för en ledande roll inom den nordiska rättsvetenskapliga forskargemenskapen.

Priset utdelades första gången 1981 och delas nu ut för trettonde gången i samband med de nordiska juristmötena. Dessa möten äger rum vart tredje år i någon av de nordiska huvudstäderna.

Enligt stadgarna för priset skall detta tilldelas nordiska jurister som erkänsla för särskilt framstående praktiskt eller teoretiskt rättsvetenskapligt författarskap. Pristagaren utses av Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning, som är grundat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Prissumman är nu 1 000 000 kronor.

Stockholm den 24 augusti 2017

En kort presentation av pristagaren:

Mads Bryde Andersen, född 1958, är sedan 1991 professor i förmögenhetsrätt vid Köpenhamns universitet. Hans omfattande författarskap gäller främst forskningsområden inom bl.a. avtalsrätt, obligationsrätt, advokaträtt, pensionsrätt och IT-rätt. Han är ordförande i styrelsen för den danska lokalavdelningen av de nordiska juristmötena.