ACA-Europe är oroad över rättsväsendet i Polen

Publicerad 22.9.2017

. ACA-Europe har meddelat sitt stöd till Polens högsta förvaltningsdomstol.

ACA-Europe (föreningen för de högsta förvaltningsdomstolarna i EU) har genom ett brev av föreningens ordförande till kommissionens viceordförande Frans Timmermans meddelat att föreningen delar EU-kommissionens djupa oro över att det polska rättsväsendets grundlagsenliga ställning hotas. ACA-Europe har även meddelat sitt stöd till Polens högsta förvaltningsdomstol.

Bilagor