HFD – utvecklingen av elektronisk ärendehantering bör utgå från kundens behov

Publicerad 28.9.2017

Högsta förvaltningsdomstolen framhäver kundens primära roll i utvecklingen av elektronisk ärendehantering inom förvaltningen. HFD har på begäran av finansministeriet tagit ställning till lagändringsbehov i samband med elektronisk ärendehantering.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att finansministeriets arbetsgrupps rapport är mycket generellt hållen. Ett utredningsarbete av den här omfattningen borde ledas av justitieministeriets lagberedningsavdelning. En utredning av motsvarande omfattning har nyligen gjorts då omprövningsförfarandet inom förvaltningen utvidgades.

HFD tar ställning till "vägkartan för elektroniskt erbjudna tjänster" när beredningen har nått till det skede då utlåtanden begärs.

HFD poängterar i sitt utlåtande att en myndighet kan instruera en kund inom förvaltningen att använda elektronisk ärendehantering men att valet mellan elektronisk ärendehantering och traditionell ärendehantering på papper alltid ligger hos kunden. Ansvar är motvikten till valfrihet.

Finansministeriets arbetsgrupp hanterar elektronisk ärendehantering i en mycket förenklad form. HFD påminner om att det inom myndighetsförfarandet finns många olika skeden och särdrag som kräver utredning.

Det är varken ändamålsenligt eller effektivt att domstolarna tvingas lappa eventuella gap i rättskyddet som obemärkt har uppkommit då förvaltningen effektiveras.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi