HFD: Ålands rättssystem ska även i framtiden vara fungerande

Publicerad 13.9.2017

Högsta förvaltningsdomstolen har gett sitt utlåtande gällande reformen av Ålands självstyrelselag till justitieministeriet.

I sitt utlåtande har högsta förvaltningsdomstolen tagit ställning till de förslag som gäller bl.a. behörighetsfördelningen mellan landskapet och riket, förvaltningslagskipningen i landskapet och hembygdsrätten. Högsta förvaltningsdomstolen anser att man i den fortsatta beredningen kunde utreda möjligheterna att utnyttja domstolens sakkunskap i samband med lagstiftningskontrollen eftersom landskapslagstiftningen till stora delar gäller ärenden som hör till högsta förvaltningsdomstolens kompetens.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef
paivi.musakka(at)oikeus.fi
050 341 1347

Länkar