Timo Räbinä nytt justitieråd i HFD

Publicerad 28.9.2017

Republikens president har idag 28.9.2017 utnämnt ekon.dr., jur.lic., jur.kand., pol.mag. Timo Aleksanteri Räbinä till justitieråd i högsta förvaltningsdomstolen från och med den 1 november 2017.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunkationschef, tel. 050 341 1347, paivi.musakka(at)oikeus.fi