HFD anser att förslaget till en regeringsproposition om ändring av miljöskyddslagen är problematiskt och halvfärdigt

Publicerad 10.10.2017  Uppdaterad 12.10.2017

Högsta förvaltningsdomstolen är bekymrad över det nya kapitel miljöministeriet föreslår till miljöskyddslagen. Kapitlet skulle innehålla stadganden om det anmälningsförfarande som ska tillämpas i samband med miljötillstånd.

I sitt utlåtande kritiserar högsta förvaltningsdomstolen förslaget för brister i beredningen, motiveringarna och för vissa felaktigheter. Miljöministeriet konstaterar i sitt eget förslag att ingen konsekvensbedömning har gjorts och att den görs senare.

Det föreslagna anmälningsförfarandet skapar problem som inte har beaktats i lagförslaget. Enligt högsta förvaltningsdomstolen beaktar lagförslaget varken rättigheterna för dem som lider olägenhet eller dem som idkar verksamhet som leder till olägenhet.

Rätten att delta och rätten att söka ändring skulle avsevärt kringskäras enligt ministeriets förslag. I förslaget ingår flera stadganden som både innehållsmässigt och språkligt sett är halvfärdiga, påpekar högsta förvaltningsdomstolen.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi