Skatteexpertis i de högsta domstolarna är livsviktigt för rättssäkerheten

Publicerad 6.10.2017

Domarnas sakkunnighet och jämnt fördelade specialisering möjliggör en djup och vid behov kritisk diskussion inom domstolen. Det uppskattas även utanför domstolarna.

I sitt hälsningstal inför de i skatterätt specialiserade domarnas internationella förening IATJ:s 8. möte i högsta förvaltningsdomstolen 6.10.2017 poängterade presidenten i högsta förvaltningsdomstolen Pekka Vihervuori vikten av sakkunskap bland de domare som behärskar olika delar av skatterätt särskilt i de högsta domstolarna som behandlar skattemål.

- under de senaste åren har i Finland framförts tankar och modeller för en grundläggande ändring av de högsta domstolarnas organisation. Tankarna har i och för sig förts fram ur en rätt snäv synvinkel med förenhetligande som målsättning.

Ett förverkligande av dessa förslag skulle enligt Vihervuori ohjälpligen leda till en såväl absolut som relativ minskning i sakkunskap i bland annat skatterätt inom den högsta domarkåren.

- Detta skulle leda till att den styrning av skattelagstiftningens tillämpning som nu sker i from av högsta förvaltningsdomstolens prejudikat avsevärt minskar och försvagas. Detta vore förödande både för ekonomin och den konkreta rättssäkerheten. En eller två domare räcker inte.

Högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori tror i och för sig inte att de nämnda förslagen har realistiska möjligheter att förverkligas.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi