HFD – företagshemlighetslagen behöver preciseras

Publicerad 23.11.2017

Högsta förvaltningsdomstolen har gett ett utlåtande om arbets- och näringslivsministeriets utkast till en proposition av regeringen med förslag till lag om företagshemligheter och vissa andra lagar.

HFD anser att de begränsningar i tillämpningsområdet som ingår i företagshemlighetsdirektivet måste uttalas även i den nationella lagen för att säkra en tydlig lagstiftning och ett klart tillämpningsområde. Lagens och företagshemlighetsdirektivets tillämpningsområde i förhållande till förvaltningsverksamheten och den förvaltningsrättsliga lagskipningen behöver granskas.

I utkastet till regeringens proposition ingår ingen beskrivning av förvaltningsdomstolarnas rättspraxis gällande tolkningen av stadgandena om företagshemligheter, trots att t.ex. HFD har en omfattande rättspraxis på området.

Enligt HFD hade det i samband med lagberedningen även varit på sin plats att jämföra direktivets och den föreslagna lagens definition av företegashemligheter med i synnerhet offentlighetslagens stadganden gällande företagshemligheter.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi

Länkar