President Vihervuori: de grundläggande rättsliga värdena och god lagberedning är garanter för rättssäkerheten

Publicerad 24.11.2017

Presidenten i högsta förvaltningsdomstolen Pekka Vihervuori är bekymrad över hur de grundläggande rättsliga värdena och etablerade internationella grundläggande utgångspunkterna i vissa euroepiska länder ringaktas. En svag länk är en för mycket för att unionens gemensamma rättssystem ska kunna fungera som det är avsett.

Vihervuori talade på HD:s och HFD:s gemensamma festseminarium och tillade att det i kärnan av det gamla rättsväsendet i t.ex. Polen och Ungern lyckligt nog finns mycket som fortfarande är förtroendeingivande, oberoende av ansvarslösa ledare. I likhet med de flesta av våra grannar är Finland en stabil rättsstat – till all lycka för våra medborgare.

President Vihervuori fäste åhörarnas uppmärksamhet vid betydelsen av god lagberedning. Festtal har inte förbättrat den. Det förekommer ändringar för ändringens skull, utan att man varseblivit de mer omfattande konsekvenserna.

- Modetermen "onödig norm" har beklagligt ofta blivit synonym för "rättsnorm". Ibland indikerar termen direkt att normens status och konsekvenserna av ändringen inte ens har utretts, sade Vihervuori

I sitt tal efterlyste Vihervuori betydelsen av kunskap och fakta i den finska grundlagsdiskussionen som har fått delvis skumma drag i sådana fall där en framhållen åsikt inte alltid har baserats särskilt långt på sak- och faktagrunder.

- I den efterhandskontroll av grundlagsenlighet som utövas av de finska domstolarna torde det varken finnas principiella eller systematiska brister, för att inte tala om att efterhandskontrollen helt skulle saknas. Jag har inte märkt att den missuppfattning gällande detta som nyligen stort har rubricerats i media skulle ha angripits åtminstone på ett lika synligt sätt som det hur själva missuppfattningen framhävdes, poängterade Vihervuori.

Kontaktuppgifter:

Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi