Utnämningar till högsta förvaltningsdomstolen

Publicerad 1.12.2017

Republikens president har utnämnt följande personer till justitieråd till högsta förvaltningsdomstolen.

Till sju tjänsteförhållanden som justitieråd för viss tid för nedan nämnda tidsperioder:

Visstidsförordnade justitierådet, referendarierådet, JD, JL, JK, VH Anne Johanna Nenonen 1.1–31.12.2018, visstidsförordnade justitierådet, förvaltningsrättsdomare, JK, VH Antti Nestori Pekkala 1.1–31.12.2018, visstidsförordnade justitierådet, utskottsrådet, JL, JK, kandidaten i jord- och skogsbruksvetenskaper Jaakko Ilmari Autio 1.1–31.12.2018, visstidsförordnade justitierådet, ledande förvaltningstjänstemannen, JD, JL, JK, LLM, VH Pekka Sakari Aalto 1.1–31.12.2018, visstidsförordnade justitierådet, förvaltningsrättsdomare, JK, LLM, VH Maarit Leila Elina Lindroos 1.1–31.12.2018, visstidsförordnade biträdande professorn, referendarierådet, JD, JL, JK, Kirsti Anneli Kurki-Suonio 1.1–31.12.2018, och professor, JD, JL, JM Toomas Kaarel Kotkas 1.1.-31.12.2018.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef,
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi