HFD avgjorde rekordmånga ärenden ifjol

Publicerad 10.1.2018

År 2017 var ett exceptionellt år för högsta förvaltningsdomstolen. Antalet inkomna ärenden ökade kraftigt och under året avgjordes rekordantalet 6636 ärenden på domstolens fyra avdelningar.

Asylärendena ökade markant domstolens arbetsmängd.

De största ärendekategorierna var utlänningsärenden, social- och hälsovårdsärenden samt skatteärenden. Den största enskilda ärendekategorin var asylärenden. Sammanlagt 3219 besvärstillståndsansökningar i asylärenden inkom under året till högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen begärde ifjol fyra förhandsavgöranden av europeiska unionens domstol. Högsta förvaltningsdomstolen gav 35 utlåtanden gällande olika ministeriers lagberedningsprojekt, domstolen höll fem muntliga förhandlingar och förrättade tre gånger syn.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi