HFD håller sällsynt muntlig förhandling i Digita-målet

Publicerad 24.1.2018

Högsta förvaltningsdomstolen håller 25.-26.1.2018 muntlig förhandling i ett ärende gällande Digita Oy:s skyldigheter som företag med betydande marknadsinflytande när det gäller att tillhandahålla tillträde till huvudsändarstationernas antennplats och -kapacitet samt på grossistmarkanden för televisions- och riksomfattande radiosändningstjänster.

I den muntliga förhandlingen på torsdag och fredag behandlas ett ärende där kommunikationsverket på basis av sin marknadsanalys 24.4.2015 har fattat ett beslut om att Digita Oy har betydande marknadsinflytande på grossistmarknaden för televisions- och radiotjänster. Ett företag med betydande marknadsinflytande har ett sådant ekonomiskt inflytande att det i betydande utsträckning kan verka oberoende konkurrenter, konsumenter eller andra användare.

Digita Oy har besvärat sig över Kommunikationsverkets beslut till högsta förvaltningsdomstolen. Också Oy Yleisradio Ab, MTV Oy och Sanoma Media Finland Oy har tillsammans besvärat sig över beslutet som gäller Digita Oy. Enligt dessa företag borde Kommunikationsverket ha definierat skyldigheterna för Digita Oy ännu striktare i synnerhet med avseende på radiotjänsterna och maximiprissättningen.

En muntlig förhandling i högsta förvaltningsdomstolen är ett undantag eftersom så gott som alla ärenden i HFD behandlas skriftligt på föredragning.

Högsta förvaltningsdomstolen behandlar ett ärende muntligt då parter och vittnen måste höras personligen för att saken ska bli utredd. Under de senaste åren har det sällan hållits muntliga förhandlingar. I de regionala förvaltningsdomstolarna är muntliga förhandlingar vanligare.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi