Antalet besvär som gäller utkomststöd ökar i förvaltningsdomstolarna

Publicerad 12.1.2018

Sedan utkomststödsärendena flyttades till FPA från början av år 2017 har antalet besvär som gäller utkomststöd ökat i förvaltningsdomstolarna. Sannolikt kommer detta att också öka högsta förvaltningsdomstolens arbetsbörda under innevarande år. För tillfället är exceptionellt många rättelseyrkanden gällande utkomststöd anhängiga i FPA.

Ifjol inkom 132 besvär gällande utkomststöd till högsta förvaltningsdomstolen. Antalet väntas växa under detta år eftersom många besvär gällande FPA:s beslut är anhängiga i förvaltningsdomstolarna. Under år 2017 gjordes 889 besvär över FPA:s beslut till förvaltningsdomstolarna.

Ändring i FPA:s beslut kan sökas endast genom ett rättelseyrkande till FPA. Den som är missnöjd med rättelseyrkandets utgång kan besvära sig till förvaltningsdomstolen.

Den som inte nöjer sig med förvaltningsdomstolens beslut kan ansöka om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen. Det är möjligt att göra ett klagomål till justitieombudsmannen gällande ett utkomststödsbeslut men justitieombudsmannen kan varken ändra eller upphäva beslutet.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi