Högsta förvaltningsdomstolen föreslår ändringar i lagstiftningen gällande rättegångsavgifter

Publicerad 14.2.2018

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har idag i sin framställning till statsrådet fäst uppmärksamhet vid ett strukturellt rättssäkerhetsproblem angående lagstiftningen som gäller rättegångsavgifter. För att lösa problemet har HFD föreslagit att lagstiftningen ändras.

Enligt HFD:s framställning kan den nuvarande lagstiftningen gällande ändringssökande i ärenden med viss ekonomiska konsekvenser leda till att ändringssökanden lider ekonomisk förlust även om han eller hon vinner sitt mål. En sådan situation kan uppstå när ändringssökanden vinner sitt mål först i HFD. Lagen innehåller inget sådant stadgande som skulle möjliggöra att en av förvaltningsdomstolen påförd rättegångsavgift slopas i det fallet att HFD ändrar förvaltningsdomstolens och förvaltningsmyndighetens beslut till ändringssökandens fördel.

Om rättegångsavgifter bestäms i lagen om domstolsavgifter, som trädde i kraft 1.1.2016. I och med lagen om domstolsavgifter har rättegångar enligt huvudregeln blivit avgiftsbelagda. I flera ärendekategorier där handläggningen av ärenden tidigare var avgiftsfri ingår nu en rättegångsavgift. Dessutom har nivån på rättegångsavgifter höjts. Nuförtiden är rättegångsavgiften i högsta förvaltningsdomstolen i regel 500 euro och i förvaltningsdomstolen 250 euro.

Kontaktuppgifter:
Jaana Lappalainen, projektchef, tel. 050 308 7574, jaana.lappalainen(at)oikeus.fi


Länkar