HFD: Avfallstransport av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar skulle ordnas kommunalt

Publicerad 16.2.2018

Högsta förvaltningsdomstolen har idag avslagit besvären över de beslut som gällde transport av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar i Tammerforsregionen.

Avfallshanteringssektionen i nämnden för samhällsärenden i Tammerfors hade i sina beslut med stöd av avfallslagen ansett att det i kommunerna Pälkäne, Mänttä-Vilppula, Lempäälä, Parkano, Ruovesi, Sastamala, Vesilahti, Virdois och Ylöjärvi inte fanns förutsättningar för avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar. Därmed förblev den kommunala avfallstransporten i kraft i enlighet med det tidigare beslutet som nämnden fattat.

Flera transportföretagare på området och en del av de ovan nämnda kommunerna besvärade sig över avfallshanteringssektionens beslut först till förvaltningsdomstolen och vidare till högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen förkastade alla besvär på i stort sett samma grunder. HFD konstaterade att avfallshanteringssektionen, som fungerade som myndighet för kommunernas gemensamma avfallshantering, hade en vid prövningsrätt i ärendena. Besluten var inte lagstridiga på den grund att sektionen inte på nytt hade granskat avfallstransporten i enlighet med alla villkoren i 37 § 1 mom. i avfallslagen gällande avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar.

Kontaktuppgifter:
Jaana Lappalainen, projektchef, tel. 050 308 7574, jaana.lappalainen(at)oikeus.fi