Högsta förvaltningsdomstolen förnyar sitt emblem och sitt visuella utseende

Publicerad 27.2.2018

Högsta förvaltningsdomstolen förnyar sitt emblem och sitt visuella utseende från 1.3.2018.

Det nya emblemet består av ett nyritat Finlands lejon med rosor samt domstolens namn på finska och svenska. Den för högsta förvaltningsdomstolen karakteristiska blåa färgen förblir en del av domstolens visuella utseende men typografin har moderniserats.

Det nya emblemet och visuella utseendet har formgetts av AD Milla Toro på Innocorp Oy.

Det nya emblemet tas gradvis i bruk och ses först på högsta förvaltningsdomstolens webbplats och i årsberättelsen för år 2017.

Det blev aktuellt att förnya högsta förvaltningsdomstolens emblem då det skulle utvecklas för att bättre fungera i olika brukssammanhang och i synnerhet digitalt. Det gamla emblemet har varit i bruk i nästan tio år.

Ett separat emblem för jubileumsåret

I år har det gått hundra sedan högsta förvaltningsdomstolen grundades. Ett separat emblem har gjorts för jubileumsåret och det används i olika sammanhang under detta år. Emblemet har formgetts av AD Milla Toro på Innocorp Oy.

Kontakt:
Jaana Lappalainen, projektchef, tfn. 050 308 7574, jaana.lappalainen(at)oikeus.fi