HFD:s årsberättelse för år 2017 har publicerats

Publicerad 20.3.2018

I högsta förvaltningsdomstolens årsberättelse för år 2017 redogörs för bakgrunden till behandlingen av utlänningsärendena och statistiken kring dem. I årsberättelsen behandlas även muntliga förhandlingar i högsta förvaltningsdomstolen och prejudikatbesvär i skatteärenden, samt Talvivaaragruvans miljöfrågor.

Högsta förvaltningsdomstolens 100-års festskrift publiceras på hösten 2018. I årsberättelsen ingår en text som hänför sig till festskriftens innehåll.

Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde år 2017 ett rekordantal mål, närmare 7000. De största ärendekategorierna var fortsättningsvis utlänningsärenden, social- och hälsovård, miljö och byggande samt skatteärenden.

Kontaktuppgifter:
Jaana Lappalainen, projektchef, tel. 050 308 7574, jaana.lappalainen(at)oikeus.fi


Bilagor