HFD återvisade beslut gällande avfallstransport inom Loimi-Häme Jätehuolto Oy:s samarbetsområde för ny behandling

Publicerad 9.3.2018

Högsta förvaltningsdomstolen har idag för ny behandling till avfallsnämnden i Forssa återvisat ärenden som gällde organisering av avfallstransporten i Akaa, Forssa, Humppila, Jockis, Koski Tl, Loimaa, Oripää, Punkalaidun, Sastamala (utom Suodenniemi och Mouhijärvi områden), Somero, Tammela, Urjala och Ypäjä.

Avfallsnämnden i Forssa hade med stöd av avfallslagen beslutat att avfallstransporten i de ovan nämnda kommunerna även i fortsättningen skulle ordnas av fastighetsinnehavaren. En grupp invånare inom samarbetsområdet besvärade sig över avfallsnämndens beslut till förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolen upphävde avfallsnämndens beslut förutom gällande Forssa och Jockis. Avfallsnämnden i Forssa besvärade sig till högsta förvaltningsdomstolen över förvaltningsdomstolens beslut till den del förvaltningsdomstolen hade upphävt avfallsnämndens beslut.

De invånare som sökt ändring i förvaltningsdomstolen besvärade sig vidare till högsta förvaltningsdomstolen i de ärenden där förvaltningsdomstolen hade avslagit besvären.

HFD konstaterade att avfallsnämndens beslut inte grundade sig på i förvaltningslagen avsedd tillräcklig utredning. Ärendena skulle därför återvisas till nämnden för ny behandling gällande alla kommuner.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi