Två personer sökte tjänsten som president i högsta förvaltningsdomstolen

Publicerad 16.3.2018

Inom utsatt tid har följande personer sökt tjänsten som president i högsta förvaltningsdomstolen:

Niilo Jääskinen (f.1958), justitieråd i högsta förvaltningsdomstolen, juris doktor

Kari Kuusiniemi (f.1960), justitieråd i högsta förvaltningsdomstolen, juris doktor

Högsta förvaltningsdomstolens president sedan 2012, Pekka Vihervuori, avgår med pension 31.8.2018.

Presidenten i högsta förvaltningsdomstolen utnämns av republikens president.

Tilläggsuppgifter:
Toni Kaarresalo, kanslichef, högsta förvaltningsdomstolen, tel. 029 564 0210