HFD har utnämnt referendarieråd

Publicerad 11.4.2018  Uppdaterad 3.7.2018

Högsta förvaltningsdomstolens plenum har 10.4.2018 beslutat att utnämna tre referendarieråd.

Högsta förvaltningsdomstolens plenum har 10.4.2018 beslutat att utnämna följande personer som referendarieråd (T12) i högsta förvaltningsdomstolen från och med 1.5.2018:

-tf. förvaltningsdomare, justitiesekreterare JD, JK, NaK, VH Elina Nyholm
- justitiesekreterare, JM, VH Saija Laitinen
-
tf. förvaltningsdomare, justitiesekreterare, JK, FM Liisa Selvenius-Hurme

Ytterligare information:
Toni Kaarresalo, kanslichef
029 5640 210
toni.kaarresalo@oikeus.fi