HFD arbetar raskt med asyl- och övriga utlänningsärenden

Publicerad 5.4.2018

På grund av asylansökningarna har mängden ärenden i högsta förvaltningsdomstolen ökat årligen sedan 2016. Då det år 2014 inkom ungefär fyra tusen ärenden till domstolen, var antalet år 2017 redan närmare sex och ett halvt tusen. Under det första kvartalet år 2018 är antalet inkomna ärenden redan uppe i 1500.

Antalet asylärenden började öka i HFD 2016-2017 då det stora antalet asylansökningar från 2015 hade behandlats i Migrationsverket och i förvaltningsdomstolarna. I HFD har man eftersträvat att handlägga ärendena möjligast fort. Handläggningstiden för utlänningsärenden är ca tre månader. År 2017 beviljades besvärstillstånd i 9.6 % av utlänningsärendena.

För tillfället är 923 besvärtillståndsansökningar i utlänningsärenden anhängiga i högsta förvaltningsdomstolen. Av dem gäller 717 asyl. Av asylärendena avgörs två tredjedelar inom tre månader berättar man från högsta förvaltningsdomstolen.

Enligt HFD:s statistik avslås 85 % av ansökningarna om besvärstillstånd. Då besvärstillstånd har beviljats godkänns eller avslås besvären, eller så återvisas ärendet till Migrationsverket för ny behandling.

Också Migrationsverket kan ansöka om besvärstillstånd från högsta förvaltningsdomstolen men det är sällsynt. Under åren 2016-2017 ansökte verket 75 gånger om besvärstillstånd i asylärenden och under 2018 en gång. I uppehållstillståndsärenden ansökte Migrationsverket under åren 2016-2017 tre gånger om besvärstillstånd och en gång under 2018.

Kontaktuppgifter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi