ACA-Europe är bekymrat över att rättsstaten äventyras i vissa av Europeiska unionens medlemsstater

Publicerad 24.5.2018

ACA-Europa har under sitt årsmöte i Haag i maj uttryckt allvarlig oro över att de grundläggande rättsstatsprinciperna har äventyrats i vissa av unionens medlemsstater.

Organisationen för de högsta förvaltningsdomstolarna i Europa, ACA-Europe, har i samband med sitt årsmöte i Haag 15.5.2018 enhälligt antagit en kommuniké där organisationen uttrycker sin allvarliga oro över att rättsstatsprinciperna är äventyrade i vissa av unionens medlemsstater både gällande statsmaktens fördelning och domstolarnas oberoende ställning. Organisationen fäster regeringarnas uppmärksamhet vid att ett rättsligt samarbete förutsätter förtroende mellan domstolsväsendet i de olika staterna och att lagenligheten förverkligas i alla medlemsstater. ACA-Europe ger även sitt starka stöd till sina medlemsdomstolar mot alla sådana nationella handlingar som äventyrar domstolsväsendets oberoende ställning och verkställigheten av domstolarnas beslut.

Kontaktuppgiter:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi

Bilagor