Kari Kuusiniemi har utnämnts till president i högsta förvaltningsdomstolen

Publicerad 18.5.2018  Uppdaterad 22.5.2018

Republikens president har idag utnämnt justitierådet i högsta förvaltningsdomstolen, juris doktor Kari Kuusiniemi till president i högsta förvaltningsdomstolen. Kuusiniemi, som är född år 1960, tillträder den nya tjänsten den 1 september 2018. Pekka Vihervuori, som har varit president i HFD sedan år 2012, går i pension den 31 augusti 2018.

Kari Kuusiniemi har avlagt doktorsexamen i juridik år 1992. Han utnämndes till förvaltningsråd i högsta förvaltningsdomstolen år 2003. Sedan år 2017 heter titeln justitieråd.

Kuusiniemi har arbetat bl.a. som professor i miljörätt vid Åbo universitet och som professor i ekonomisk rätt vid Tekniska högskolan. Kuusiniemi har dessutom haft många förtroende- och sakkunniguppdrag. Han har skrivit böcker samt över hundra artiklar inom miljö- och förvaltningsrättens område och har verkat som förhandsgranskare och opponent vid granskningen av flera doktorsavhandlingar.

Ytterligare information:
Toni Kaarresalo, kanslichef
029 5640 200
toni.kaarresalo@oikeus.fi

Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi