HFD höll muntlig förhandling och förrättade syn i ett ärende som gäller en anläggning för konstgjord grundvattenbildning

Publicerad 13.6.2018

Högsta förvaltningsdomstolen höll 12.6.2018 en muntlig förhandling och förrättade syn i ett ärende som gäller en anläggning för konstgjord grundvattenbildning i Kangasala och Pälkäne.

Under syneförrättningen bekantade sig högsta förvaltningsdomstolens medlemmar på ort och ställe med vilka verkningarna av särskilt Tavase Oy:s anläggning för konstgjord grundvattenbildning uppskattas vara på Keisarinharju-Vehoniemi och Keiniänranta Naturaområden.

I den muntliga förhandlingen och syneförrättningen deltog parterna och representanter för högsta förvaltningsdomstolen.

Ändringssökandena i högsta förvaltningsdomstolen är två grupper av fastighetsägare, naturskyddsföreningarna och Pälkäne kommun. De kräver att Tavase Oy:s tillståndsansökan avslås.

Processen i högsta förvaltningsdomstolen är primärt skriftlig. Muntliga förhandlingar och syneförrättningar ordnas då det anses behövligt för att utreda ett ärende som är anhängigt i högsta förvaltningsdomstolen.

Kontaktuppgifter:
Projektchef Jaana Lappalainen, tfn 050 308 7574, jaana.lappalainen(at)oikeus.fi