Utnämningar till högsta förvaltningsdomstolen

Publicerad 13.6.2018

Republikens president har idag utnämnt visstidsförordnade justitierådet, förvaltningsrättsdomare, JD, JL, JK, VH Anne Johanna Nenonen till justitieråd i högsta förvaltningsdomstolen från och med 1.9.2018 samt arbetsdomstolsrådet, JK, VH Ari Matti Anton Wirén till justitieråd i högsta förvaltningsdomstolen för tiden 1.9.—31.12.2018.

Kontaktuppgifter:
Jaana Lappalainen, projektchef, tfn. 050 308 7574, jaana.lappalainen(at)oikeus.fi