Högsta förvaltningsdomstolen och en del andra domstolar tar i bruk e-tjänst

Publicerad 15.6.2018

Medborgare och samfund kan i fortsättningen sköta sina ärenden i förvaltnings- och specialdomstolarna via e-tjänsten. Via tjänsten kan man lämna in till exempel besvär, lämna in handlingar och få domstolens beslut delgivet.

Syftet med e-tjänsten är att göra det enklare och snabbare att sköta ärenden i domstolarna. Det blir till exempel möjligt att slippa användningen av ankomstavier som ska avhämtas från posten och domstolens beslut kan delges via e-tjänsten. E-tjästen tas i detta skede i bruk i högsta förvaltningsdomstolen samt förvaltningsdomstolarna, försäkringsdomstolarna och marknadsdomstolen.

För att använda e-tjänsten ska man först logga in via adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. E-tjänsten använder samma identifiering som Suomi.fi -nättjänsten och du kan logga in med dina nätbankskoder, ett elektroniskt personkort eller mobilcertifikat.

Tilläggsuppgifter:
Toni Kaarresalo, kanslichef, tfn. 029 564 0210