Internationell miljörätt på agendan vid seminarium i Kina

Publicerad 6.7.2018

Högsta domstolen i Kina arrangerande 2.7.2018 ett seminarium med temat internationell miljörätt och domstolarnas roll i miljörättsliga ärenden. Från Finland deltog justitierådet i högsta förvaltningsdomstolen Kari Kuusiniemi vid seminariet.

Vid mötet antogs en deklaration om rättsväsendets roll med tanke på behärskande av miljöärenden globalt. Efter seminariet erhöll kinesiska miljörättsligt inriktade domare och åklagare skolning av de utländska medverkarna.

- Skyddet av Natura 2000-områden måste säkerställas i Europeiska unionens rättsordning, betonade Kuusiniemi i sitt anförande under seminariet.

Vid mötet deltog bland annat vicepresidenterna för Kinas högsta domstol Zhou Qiang och Jiang Bixin, presidenten för Frankrikes författningsdomstol, tidigare premiärminister och huvudförhandlaren till Paris klimatavtal Laurent Fabius, direktören för FN:s miljöprogram UNEP, undergeneralsekreterare Erik Solheim samt miljörättsligt insatta domare från Australien, Brasilien, Sydafrika, Pakistan, Förenta staterna och Finland.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi