HFD förrättade syn 21.9. på Raumo Kanals västra strand

Publicerad 24.9.2018

Högsta förvaltningsdomstolen förrättade syn 21.9.2018 i Raumo. Synen förrättades i syfte att besöka stället och bedöma hur förändringen av detaljplanen skulle påverka stadsbilden, landskapet och den byggda miljön, i synnerhet gällande Gamla Raumo världsarv.

Detaljplaneändringen skulle möjliggöra byggandet av ett köpcentrum och höghus på området. Parterna samt högsta förvaltningsdomstolens representanter närvarade vid synen 21.9.2018.

Ändringssökande i högsta förvaltningsdomstolen är Vanha Rauma Yhdistys rf., Museiverket samt en privatperson.

Handläggningen i högsta förvaltningsdomstolen är huvudsakligen skriftlig

Handläggningen i högsta förvaltningsdomstolen är huvudsakligen skriftlig och det är inte ofta som syn förrättas. I år har hållits två och i fjol hölls likaså två. Högsta förvaltningsdomstolen förrättar syn om det anses nödvändigt med tanke på utredningen av det anhängiga ärendet.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi