HFD: viktigt med ett omfattande besvärstillståndssystem

Publicerad 4.9.2018

HFD godkände en kommuniké om tillämpningen av besvärstillståndssystemet i samband med sitt festplenum som hölls 100-årsjubileet till ära 3.9.2018. I sin kommuniké betonar högsta förvaltningsdomstolen vikten av att ett omfattande besvärstillståndssystem förverkligas.

Ett omfattande besvärstillståndssystem tillåter högsta förvaltningsdomstolen att allokera sina resurser speciellt till prejudikat som styr rätts- och förvaltningspraxis, och möjliggör att verksamheten organiseras på ett sätt som främjar en högklassig och snabb rättskipning.

- Grundorsaken till en utvidgning av besvärstillståndssystemet är inte och får inte vara inbesparingar eller en begränsning av besvärsrätten. Besvärstillståndssystemet ska ses som en del av förvaltningsrättskipningens utveckling. Det är motiverat att övergå till ett omfattande besvärstillståndssystem endast under förutsättning att rättssäkerheten inom förvaltningsrättskipningen i sin helhet ökar och definitivt inte minskar, konstaterar HFD:s nytillträdda president Kari Kuusiniemi, som talade under festplenumet.

Som inbjudna gäster närvarade justitieminister Antti Häkkänen, presidenten i högsta domstolen Timo Esko, justitiekansler Tuomas Pöysti samt förra presidenterna i högsta förvaltningsdomstolen Pekka Hallberg och Pekka Vihervuori i festplenumet.

Kontaktiinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi