HFD har utnämnt referendarieråd

Publicerad 25.9.2018

Högsta förvaltningsdomstolen har utnämnt referendarieråd från och med 1.10.2018.

Följande personer har utnämnts referendarieråd, JK, EM, VH Riitta Hämäläinen, referendarieråd, JK, VH Kari Nieminen, tf. ledande föredragande, referendarieråd, JK, VH Antti Jukarainen, referendarieråd JD, JK, NaK, VH Elina Nyholm och tf. specialsakkunnig, justitiesekreterare, JK, VH Esa Hakkola.

Ytterligare information:
Toni Kaarresalo, kanslichef
029 5640 210
toni.kaarresalo@oikeus.fi