Högsta förvaltningsdomstolen har utnämnt referendarieråd och justitiesekreterare

Publicerad 7.11.2018

Följande personer har utnämnts till referendarieråd från och med 1.12.2018: justitiesekreterare, JK Anu Punavaara, justitiesekreterare, JK, VH Petri Hellstén, justitiesekreterare, PM, PK, VH Suvi Leskinen samt justitiesekreterare, JM, E.Ma Jenny Rebold

Till justitiesekreterare har från och med 1.12.2018 utnämnts tf. justitiesekreterare JM, VH Anne Rautiainen och tf. justitiesekreterare, överinspektör, JM Katja Syväkangas.

Ytterligare information:
Toni Kaarresalo, kanslichef
029 5640 210
toni.kaarresalo@oikeus.fi