HFD: Namnlistorna som samlades av Jehovas vittnen i predikoarbete var olagliga

Publicerad 17.12.2018

Jehovas vittnen måste följa dataskyddsnämndens beslut med vilket nämnden har förbjudit Jehovas vittnen att samla namnlistor eller att använda anteckningar över besök i samband med predikoarbete från dörr till dörr. Upprättande och användning av namnlistor och anteckningar kräver alltid de berörda personernas samtycke.

Högsta förvaltningsdomstolen begärde 22.12.2016 om förhandsavgörande av EU-domstolen och meddelade sitt eget beslut 17.12.2018. HFD:s beslut följer linjen enligt EU-domstolens förhandsavgörande.

Ärendet hade ursprungligen överförts av dataombudsmannen till dataskyddsnämnden för avgörande 17.9.2013.

Upprättande av namnlistor förutsätter de berörda personernas samtycke

Dataskyddsnämnden har med stöd av personuppgiftslagen ålagt samfundet att inom sex månader se till att personuppgifter inte samlas för samfundets ändamål.

Enligt HFD:s beslut var namnlistorna olagliga eftersom de berörda personerna inte hade givit sitt samtycke till upprättandet av listorna.

Samfundet Jehovas vittnen kunde därför inte tillåta att dess medlemmar i samband med predikoarbete samlar personuppgifter för upprättande av namnlistor och övriga anteckningar etc. utan de berörda personernas samtycke.

Samfundet Jehovas vittnen har därför åtminstone i teorin en möjlighet att organisera sin predikoverksamhet så att dess medlemmar alltid i förväg ber om samtycke för insamlandet av uppgifter.

Dataombudsmannen har i sitt genmäle betonat att dataombudsmannen inte är behörig att ta ställning till utövande av religion. När personuppgifter behandlas i samband med utövande av religion ska personuppgiftslagens bestämmelser emellertid följas.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi

Länkar